Proizvodi

Naš glavni proizvod su unikatni stolovi izrađeni u kombinaciji drveta i epoksidne smole. U izradi koristimo više vrsta drveta i to su: mazer, brest, maslina, orah i trešnja.

PROIZVODI

Stolovi od epoksidne smole

sto od epoksidne smole mazer

Trupci mazer topole

Trupci Mazera - Logs Mapp Burl -Pappel Mazer

Daska mazera

daske mazer topole

Daska masline

Daska maslina (Olive lumber)