Nova tehnologija

Povečanje tehnološke opremljenosti podjetja in s tem nenehno dvigovanje kakovosti storitev in kakovosti izdelkov.