Prijetno okolje

Zagotoviti, da imajo vsi zaposleni prijetno delovno okolje, priložnosti za učenje, napredek in osebni razvoj.