Prizadevamo si za čim krajše roke proizvodnje in dostave.